Welkom!

Welkom op de website van Trivium, een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland.

Waar staan wij voor…..

Iedere Trivium-school heeft de opdracht zich te onderscheiden in zijn omgeving. Bijzonder te zijn. De kwaliteit van het onderwijs heeft hoge prioriteit, het is onze kerntaak. Naast het reguliere budget vanuit het Ministerie OCW investeren we daar jaarlijks extra in. We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mensen en in onze onderwijs-infrastructuur. Iedere school van Trivium heeft een eigen schoolbudget met de mogelijkheid om een zelfstandig (personeels-)beleid te kunnen voeren en daarin eigen keuzes te maken. 

 

Kernwoorden van ons beleid

Onderwijs is meer dan alleen taal en rekenen. Het is werken aan alle ontwikkelings- mogelijkheden van het kind.

Waardevol, kindgericht!

 

Henk van Dorp,

Directeur/bestuurder

Deze nieuwspagina bevat nieuws voor ouders en personeel van Trivium. Regelmatig wordt deze pagina geactualiseerd. 

dec 14, 2017
Het APB heeft laten weten dat de ANW-compensatiemodule vervalt voor overheids- en onderwijspersoneel. Dit betekent dat wanneer er een werknemer overlijdt, de nabestaanden financieel nadeel hiervan ondervinden, omdat er geen aanvulling meer wordt gegeven door ABP op de nabestaanden uitkering. [Meer]

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: