Welkom!

Welkom op de website van Trivium, een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland.

Waar staan wij voor…..

Iedere Trivium-school heeft de opdracht zich te onderscheiden in zijn omgeving. Bijzonder te zijn. De kwaliteit van het onderwijs heeft hoge prioriteit, het is onze kerntaak. Naast het reguliere budget vanuit het Ministerie OCW investeren we daar jaarlijks extra in. We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mensen en in onze onderwijs-infrastructuur. Iedere school van Trivium heeft een eigen schoolbudget met de mogelijkheid om een zelfstandig (personeels-)beleid te kunnen voeren en daarin eigen keuzes te maken. 

 

Kernwoorden van ons beleid

Onderwijs is meer dan alleen taal en rekenen. Het is werken aan alle ontwikkelings- mogelijkheden van het kind.

Waardevol, kindgericht!

 

Henk van Dorp,

Directeur/bestuurder

Deze nieuwspagina bevat nieuws voor ouders en personeel van Trivium. Regelmatig wordt deze pagina geactualiseerd. 

apr 12, 2019

[Meer]
jan 28, 2019
Bent u op zoek naar een uitdagende baan als leerkracht? In het vacature-overzicht wordt wekelijks bijgehouden waar plek is. Voor meer informatie kunt u dus daar terecht! [Meer]
jun 7, 2018
Voor het primair onderwijs is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de nieuwe cao. In dit akkoord is een flinke stijging van de lerarensalarissen opgenomen. Het kabinet heeft namelijk 270 miljoen extra hiervoor beschikbaar gemaakt. De kloof met de salarissen in het vo is hiermee nog niet helemaal gedicht. [Meer]
jun 7, 2018
Ons administratiekantoor Groenendijk heeft voor het schooljaar 2018-2019 weer nieuwe data ingepland voor ABP-spreekuren. Het is verstandig om op de hoogte te zijn van je pensioen, dus dit is je kans om vrijblijvend gebruik te maken van een pensioenadviseur van ABP. [Meer]
mrt 7, 2018
Binnen Trivium zijn een aantal netwerken gestart met specialisten. Een voorbeeld hiervan is het rekennetwerk, dat onder leiding van Linda van den Anker dit schooljaar een cursus heeft opgezet. Ook het netwerk van het jonge kind is in opkomst. Petra Bruijnzeel zal op 4 april een eerste bijeenkomst begeleiden in de oude Dorpsschool in Hemmen. [Meer]
feb 28, 2018
Ons salarisadministratiekantoor Groenendijk organiseert de komende tijd een aantal informatie-bijeenkomsten en een ABP-spreekuur. De eerste informatie-bijeenkomst zal gaan over het opstellen van een bestuursverslag en een verslag van de interne toezichthouders. De tweede informatie-bijeenkomst is specifiek voor directies in het primair onderwijs. Dan is er nog een ABP-spreekuur waarbij het pensioen centraal staat. Voor meer informatie kunt u hier klikken. [Meer]
feb 8, 2018
De laatste tijd was er al sprake van: er zouden nieuwe richtlijnen voor wat betreft de privacy komen. En inderdaad, vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet. [Meer]
dec 14, 2017
Het APB heeft laten weten dat de ANW-compensatiemodule vervalt voor overheids- en onderwijspersoneel. Dit betekent dat wanneer er een werknemer overlijdt, de nabestaanden financieel nadeel hiervan ondervinden, omdat er geen aanvulling meer wordt gegeven door ABP op de nabestaanden uitkering. [Meer]
nov 30, 2017
ABP heeft besloten om de premie voor het ouderdoms- en nabestaanden pensioen in 2018 te verhogen. De premie ligt nu op 21,1% en stijgt naar 22,9%. [Meer]
nov 21, 2016
In 2012 is het Lerarenregister opgezet. Het idee achter dit register is om openbaar te maken dat leraren steeds bezig zijn zich verder te professionaliseren. Registratie was nog niet verplicht, maar wordt het wel in 2017. [Meer]
jul 11, 2016
Dat de nieuwe cao primair onderwijs was goed gekeurd, wisten we al. Nu is hij echter ook in te zien. [Meer]
mei 9, 2016
Op 27 april 2016 hebben de verschillende belanghebbende organisaties (werkgeversorganisatie PO-raad en de diverse vakorganisaties) een akkoord bereikt over de nieuwe cao primair onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord komen drie belangrijke onderdelen naar voren: de uitvoering van het Loonruimteakkoord, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Sociaal akkoord. [Meer]
mrt 24, 2016
Wil je je als leerkracht verder specialiceren? Dan kan je je per 1 april weer inschrijven voor de Lerarenbeurs. Per jaar wordt een maximaal bedrag van 7700 euro vergoed. Ook voor VierSlagLeren kan je je opgeven. Lees hieronder wat dat inhoudt. [Meer]
feb 15, 2016
Vanaf 1 april dit jaar verhoogt het ABP zijn pensioenpremieopslag van 1%. Het kabinet heeft op vrijdag 5 februari besloten deze te compenseren. [Meer]
feb 1, 2016
Een salarisstrook is een bijzonder document om naar te kijken. Er staan een heleboel getallen en afkortingen op die u wellicht niet helemaal kunt verklaren. Reat heeft een salarisspecificatie gemaakt waarin wordt toegelicht wat u waar kunt vinden. [Meer]
nov 30, 2015
De PO-raad heeft onlangs de schoolbesturen verzocht om de loonsverhoging over 2015 alsnog uit te betalen, ondanks dat er nog geen nieuwe cao is. Deze nieuwe cao komt waarschijnlijk pas halverwege 2016, dus formeel gezien zijn werkgevers nergens toe verplicht. Toch gaan de meeste schoolbesturen akkoord en dat geldt ook voor Trivium. [Meer]
okt 7, 2015
In het onderwijs zijn we met onze pensioenen aangesloten bij ABP. Elke maand gaat ongeveer 1/5 van ons salaris hierheen, zodat we, als we stoppen met werken, hiervan kunnen verder leven. De laatste jaren zijn de pensioenen behoorlijk in beweging en het is handig om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. [Meer]
feb 4, 2015
Per januari 2015 zijn de regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof iets gewijzigd. De wijzigingen zijn met name voor het bevallingsverlof. Hieronder vindt u een opsomming van de regels. [Meer]
okt 31, 2013

Ten behoeve van de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient een werkgever aan de werknemer een aanvraagformulier te verstrekken waarmee de werknemer de VOG bij de gemeente kan aanvragen.

[Meer]

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: