Gravin van Rechterenschool Appeltern
Gravin van Rechterenschool Appeltern
Clara Fabriciusschool Herveld
Clara Fabriciusschool Herveld
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Prinses Beatrixschool Wolfheze
Koningin Julianaschool Heteren
Koningin Julianaschool Heteren
Johan Frisoschool Wageningen
Johan Frisoschool Wageningen
De Wegwijzer Elst
De Wegwijzer Elst
De Hien Dodewaard
De Hien Dodewaard
De Meeuwenberg Driel
De Meeuwenberg Driel
Ireneschool Wageningen
Ireneschool Wageningen
De Ark Elst
De Ark Elst
Airborneschool Renkum
Airborneschool Renkum
Margrietschool in Wageningen
Margrietschool in Wageningen
Het Kompas in Kesteren
Het Kompas in Kesteren
Johan Frisoschool in Wageningen
Johan Frisoschool in Wageningen
Basisschool de Terebint in Wamel
Basisschool de Terebint in Wamel
Prinses Beatrixschool Renkum
Prinses Beatrixschool Renkum
Basisschool de Wegwijzer in Elst
Basisschool de Wegwijzer in Elst

Welkom!

Welkom op de website van Trivium, een onderwijsorganisatie met 14 protestants-christelijke basisscholen in Zuid-Gelderland.

Waar staan wij voor…..

Iedere Trivium-school heeft de opdracht zich te onderscheiden in zijn omgeving. Bijzonder te zijn. De kwaliteit van het onderwijs heeft hoge prioriteit, het is onze kerntaak. Naast het reguliere budget vanuit het Ministerie OCW investeren we daar jaarlijks extra in. Dat blijven we ondanks de bezuinigingen ook in de komende jaren doen.  We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mensen en in onze onderwijs-infrastructuur. Iedere school van Trivium heeft een eigen schoolbudget met de mogelijkheid om een zelfstandig (personeels-)beleid te kunnen voeren en daarin eigen keuzes te maken. 

 

Kernwoorden van ons beleid

Onderwijs is meer dan alleen taal en rekenen. Het is werken aan alle ontwikkelings- mogelijkheden van het kind.

Vakbekwaam, kindgericht!

 

Henk van Dorp,

Directeur/bestuurder

Deze nieuwspagina bevat nieuws voor ouders en personeel van Trivium. Regelmatig wordt deze pagina geactualiseerd. 

dec 14, 2017
De Margrietschool in Wageningen is per 5 maart 2018 op zoek naar een leerkracht voor groep 7. Het gaat om de invulling van een zwangerschapsverlof. Ook zijn zij op zoek naar een fulltime leerkracht voor de instroomgroep. De Koningin Julianaschool in Heteren heeft ook een vacature. Ga snel naar het vacature-overzicht op deze site voor meer informatie. [Meer]
dec 14, 2017
Het APB heeft laten weten dat de ANW-compensatiemodule vervalt voor overheids- en onderwijspersoneel. Dit betekent dat wanneer er een werknemer overlijdt, de nabestaanden financieel nadeel hiervan ondervinden, omdat er geen aanvulling meer wordt gegeven door ABP op de nabestaanden uitkering. [Meer]
dec 12, 2017
Op basisschool De Meeuwenberg in Driel zijn we op zoek naar een leerkracht in groep 4 en deels (vrijdagmiddag) in groep 5. Kijk snel naar de vacature! [Meer]
dec 7, 2017
Basisschool De Hien in Dodewaard is op zoek naar een leerkracht. De vacature geldt per januari 2018. Het gaat om een leerkracht voor groep 7 of 8. Lees hier meer. [Meer]
nov 30, 2017
ABP heeft besloten om de premie voor het ouderdoms- en nabestaanden pensioen in 2018 te verhogen. De premie ligt nu op 21,1% en stijgt naar 22,9%. [Meer]
nov 16, 2017
Trivium is op zoek naar enthousiaste flexpool leerkrachten. Deze leerkrachten worden vanuit een pool uitgezonden naar een school waar een leerkracht kort of langdurig afwezig is door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof. [Meer]
nov 21, 2016
In 2012 is het Lerarenregister opgezet. Het idee achter dit register is om openbaar te maken dat leraren steeds bezig zijn zich verder te professionaliseren. Registratie was nog niet verplicht, maar wordt het wel in 2017. [Meer]
jul 11, 2016
Dat de nieuwe cao primair onderwijs was goed gekeurd, wisten we al. Nu is hij echter ook in te zien. [Meer]
mei 9, 2016
Op 27 april 2016 hebben de verschillende belanghebbende organisaties (werkgeversorganisatie PO-raad en de diverse vakorganisaties) een akkoord bereikt over de nieuwe cao primair onderwijs. In het onderhandelaarsakkoord komen drie belangrijke onderdelen naar voren: de uitvoering van het Loonruimteakkoord, de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en het Sociaal akkoord. [Meer]
mrt 24, 2016
Wil je je als leerkracht verder specialiceren? Dan kan je je per 1 april weer inschrijven voor de Lerarenbeurs. Per jaar wordt een maximaal bedrag van 7700 euro vergoed. Ook voor VierSlagLeren kan je je opgeven. Lees hieronder wat dat inhoudt. [Meer]
feb 15, 2016
Vanaf 1 april dit jaar verhoogt het ABP zijn pensioenpremieopslag van 1%. Het kabinet heeft op vrijdag 5 februari besloten deze te compenseren. [Meer]
feb 1, 2016
Een salarisstrook is een bijzonder document om naar te kijken. Er staan een heleboel getallen en afkortingen op die u wellicht niet helemaal kunt verklaren. Reat heeft een salarisspecificatie gemaakt waarin wordt toegelicht wat u waar kunt vinden. [Meer]
nov 30, 2015
De PO-raad heeft onlangs de schoolbesturen verzocht om de loonsverhoging over 2015 alsnog uit te betalen, ondanks dat er nog geen nieuwe cao is. Deze nieuwe cao komt waarschijnlijk pas halverwege 2016, dus formeel gezien zijn werkgevers nergens toe verplicht. Toch gaan de meeste schoolbesturen akkoord en dat geldt ook voor Trivium. [Meer]
okt 7, 2015
In het onderwijs zijn we met onze pensioenen aangesloten bij ABP. Elke maand gaat ongeveer 1/5 van ons salaris hierheen, zodat we, als we stoppen met werken, hiervan kunnen verder leven. De laatste jaren zijn de pensioenen behoorlijk in beweging en het is handig om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen. [Meer]
feb 4, 2015
Per januari 2015 zijn de regels omtrent zwangerschaps- en bevallingsverlof iets gewijzigd. De wijzigingen zijn met name voor het bevallingsverlof. Hieronder vindt u een opsomming van de regels. [Meer]
okt 31, 2013

Ten behoeve van de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) dient een werkgever aan de werknemer een aanvraagformulier te verstrekken waarmee de werknemer de VOG bij de gemeente kan aanvragen.

[Meer]

website door tieske.com

Bestuurscentrum Trivium

Postbus 16
6670 AA ZETTEN

Beatrixstraat 13
6671 AC Zetten

T: 0488 - 420612
E: